Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на Јавниот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

 

Упатство: За пополнување на формуларот може да се служите со следниот прирачник: Упатство за пополнување апликација

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да аплицирате по еден проект по соодветни области.

 

Ве замолуваме, за секој следен проект/за секоја наредна апликација, да го отворите прашалникот повторно.

Рок за поднесување: 26.02.2021 година до 15:00 часот.

 

Линк за преземање на обрасци: Образец за финансиска поддршка и фондации

 

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

 

Целиот повик може да го погледнете: овде 

 

Контакт лице за условите во апликацијата: Одделението за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации, Саранда Бекири, 070/215-579 и e-адреса: saranda.bekiri@skopje.gov.mk

icon About

Апликациска форма

Почитувани,

 

Ви благодариме на вашиот интерес да аплицирате на Јавениот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

 

Официјално повикот е затворен, заклучно со 26.02.2021, 15:00 часот.

 

По разгледување на вашите апликации, комисијата преку решение ќе ве информира за исходот на вашето барање.

 

Со почит,

Град Скопје