Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и други правни лица - Образование 2021

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и други правни лица – Образование 2021.

 

За пополнување на формуларот може да се служите со следниот прирачник: Упатство за пополнување формулар

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да аплицирате по еден проект по соодветни области.

Ве замолуваме, за секој следен проект/за секоја наредна апликација, да го отворите прашалникот повторно.

Рок за поднесување: 07.04.2021

Линк за преземање образец и пријава: Преземи овде

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

Целиот повик може да го погледнете овде.

 

Контакт лице за условите на јавниот повик: Сектор за образование, Маја Атанасијевиќ, (02)3297-317 и е-адреса:  maja.аtanasijevik@skopje.gov.mk

 

Контакт за техничка поддршка: help@skopjelab.mk, Центар за техничка поддршка на Град Скопје.

icon About

Апликациска форма

Почитувани,

 

Ви благодариме на вашиот интерес да аплицирате на Јавниот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации и други правни лица- Образование 2021

 

Официјално повикот е затворен, заклучно со 07.04.2021, 15:00 часот.

 

По разгледување на вашите апликации, комисијата преку решение ќе ве информира за исходот на вашето барање.