Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје - Програма за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021 година

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за реализација и финансирање на Програма за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021 година.

 

За пополнување на формуларот може да се служите со следниот прирачник: Упатство за пополнување апликација

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да аплицирате по еден проект по соодветни области.

 

Ве замолуваме, за секоја наредна апликација, да го отворите прашалникот повторно.

Рок за поднесување: 19.03.2021 година до 16:00 часот.

За преземање на електронска пријава, притиснете овде.

 

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

 

Целиот повик може да го погледнете на: Јавен повик за заштита на потрошувачи.

 

Контакт лице за условите на јавниот повик: Сектор за локален економски развој, Билјана Стојмановска, (02) 3 297 284 и e-маил: biljana.stojmanovska@skopje.gov.mk

 

За често поставувани прашања може да погледнете овде.

icon About

Апликациска форма

Почитувани,

Ви благодариме на вашиот интерес да аплицирате на Јавениот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје – Програма за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021 година.

Официјално повикот е затворен, заклучно со 19.03.2021, 16:00 часот.

По разгледување на вашите апликации, комисијата преку решение ќе ве информира за исходот на вашето барање.

Со почит,

Град Скопје