Јавен повик за финансирање на проекти за поддршка и развој на претприемништвото, иновaциите и конкуретноста на малите и средни претпријатија на подрачјето на Град Скопје.

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на за финансирање на проекти за поддршка и развој на претприемништвото, иновaциите и конкуретноста на малите и средни претпријатија на подрачјето на Град Скопје.

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да аплицирате по еден проект.

 

Целиот повик може да го погледнете на: Јавен повик за претприемиштво

 

За прегледување на предлог проект кликнете овде.

 

Рок за поднесување: 25.06.2021

За прегледување на критериумите погледнете овде.

 

Преземете ја пријавата за Јавниот повик за претприемништво овде. 

 

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

 

Контакт лице за условите на јавниот повик: Сектор за локален економски развој, Даниела Тринческа, контакт тел. (02) 3287 328 | 070 246 785 и e-маил: daniela.krsteska@skopje.gov.mk

 

Техничка поддршка при пополнување на апликацијата и проблеми со аплицирање: help@skopjelab.mk, 072/829-000 | 072/829-001

icon About

Апликациска форма

Почитувани,

Ви благодариме на вашиот интерес да аплицирате на Јавниот повик за финансирање на проекти за поддршка и развој на претприемништвото, иновaциите и конкуретноста на малите и средни претпријатија на подрачјето на Град Скопје.

 

Официјално повикот е затворен, заклучно со 25.06.2021, 23:59 часот.

 

По разгледување на вашите апликации, комисијата преку решение ќе ве информира за исходот на вашето барање.

 

Со почит,

Град Скопје