Јавен повик за субвенционирање на електрични тротинети во Град Скопје, 2021 година

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на Јавниот повик за субвенционирање на електрични тротинети во Град Скопје, 2021 година.

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да аплицирате само за една субвенција.

 

Ве замолуваме, за секоја наредна апликација, да го отворите прашалникот повторно.

 

Рок за поднесување: Се до исцрпување на средствата предвидени за повикот.

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.


Целиот повик може да го погледнете на: https://skopje.gov.mk/media/6715/subvencii-trotineti-2021.pdf


Контакт лице за условите на јавниот повиктел. 02/3297 255 | 02/3207 536


Техничка поддршка при пополнување на апликацијата и проблеми со аплицирање: help@skopjelab.mk, 072/829-000 | 072/829-001

icon About

Апликациска форма

[ninja_form id=43]