Јавен повик за субвенционирање на велосипеди во Град Скопје, 2021 година

Основни информации

Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат.

 

Истиот е во склоп на Јавниот повик за субвенционирање на велосипеди во градот Скопје, 2021 година

 

Би сакале да напоменеме дека со помош на оваа алатка може да се аплицира само за една субвенција.

 

Ве замолуваме, за секоја наредна апликација, да го отворите прашалникот повторно.

 

Рок за поднесување: Се до исцрпување на средствата предвидени за повикот.

Напомена: Пријавите со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок од јавниот повик, нема да бидат разгледувани.


Целиот повик може да го погледнете на: https://skopje.gov.mk/media/6716/subvencii-velosipedi-2021.pdf


Контакт лице за условите на јавниот повик:  тел. 02/3297 255 | 02/3207 536


Техничка поддршка при пополнување на апликацијата и проблеми со аплицирање: help@skopjelab.mk, 072/829-000 | 072/829-001

icon About

Апликациска форма

[ninja_form id=28]